Utbildning

Teckenspråksutbildning för hörande. Utbildningen kan ske på distans för enskilda och företag. Lektioner och föreläsningar genomförs vi digitala plattformar.

Hästkunskap – att lära sig att umgås med häst och grundläggande skötsel/omvårdnad. Lämpligt för hästrädda personer samt individer med:

  • stressrelaterade faktorer
  • utmattningssyndrom
  • individer eller grupp inom Daglig verksamhet, HVB-hem, LSS-verksamhet eller andra typer av vårdboende.
  • Teamet gör också ”hembesök” och tar emot studiebesök.