Stödsamtal

Samtal kring det som ligger bakom rädslan.
Hur man möter den och blickar framåt. Verktygen till framgång.
Individuellt upplägg.
Skype eller Zoom används som hjälpmedel.