Försäljning

  • Produkter relaterade till människa och djur
  • Terapihunds besök på konsultbasis
  • Samtalsstöd i djurnära miljö med skogsvistelse timmar
  • Isländska specialprodukter